Väderobservationer senaste dygnet

Outside Temp History Inside Temp History
Outside Humidity History Inside Humidity History
Wind Speed History Wind DirectionHistory
Hi Wind Speed History Rain History
Barometer History Rain Rate History

Aktuella värden

Senaste månaden